RODO

1. Informacja o przetwarzaniu danych. 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.:Dz.U.z 2016r.poz.922 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UEL r 119 z 2016r) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać kilka informacji o przetwarzaniu Państwa danych w naszej firmie.

 

 2. Informacja o administratorze danych.

Administratorem Państwa danych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OLREM” Marcin Łosik, ul. Siedmiu źródeł 8, 46-300 Olesno, dalej zwana Administratorem.Adminstrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W celu realizacji Państwa praw w sprawach ochrony swoich danych osobowych prosimy o kontat na adres e-mail: serwis@olrem.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres naszej firmy znajdujący się w zakładce kontakt.

 

3. Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna.

Państwa dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług, obsługi Państwa zleceń, zamówienień i umów oraz w celach marketingowych dla przedstawienia najkorzystniejszej oferty zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

4. Odbiorcy danych.

Będziemy przkazywać Państwa dane firmom, z którymi współpracujemy, a są niezbędne do realizacji i obsługi Państwa zleceń. Firmami tymi są nasi dostawcy, firmy spedycyjne realizujące transport, obsługujące nas firmy IT, a także współpracujące z nami firmy podatkowo-księgowe. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

5. Czas przechowywania danych oraz prawa związane z ich przetwarzaniem i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji.

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy wynikającej z realizacji zleceń i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:

- wycofania zgody na przetwarzanie danych,

- dostępu do swoich danych osobowych,

- żądania sprostowania swoich danych osobowych,

- żądania usunięcia swoich danych osobowych,

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na swoją szczególną sytuację w przypadku kiedy posługujemy się Państwa danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

- przenoszenia Państwa danych osobowych. Jest to prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora ale tylko wtedy, kiedy takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody.